Ar-Ge

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi, ticari ve teknik gelişimi için etkin bir rol üstlenmektedir.

Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte, her biri madencilik konusunda uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile geliştirme sürecinde maliyetleri düşüren, hazırlık süresini kısaltan iyi uygulamaları ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.