Hakkımızda

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla %100 Verusa Holding’in iştiraki olarak kurulmuştur.

Firmamız maden kaynakları başta olmak üzere, cevher hazırlama, zengin maden rezervleri, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları işletme alanlarında faaliyet göstermektedir. Maden çeşitliliği yatırımları, yerel uzmanlığı ve AR-GE kapasitesi ile rekabet gücünü artırarak, bölge ve Türkiye ekonomisine, üretim ve istihdama katma değer yaratmaktadır.

 

Boksit Cevheri
Alumina
Aluminyum

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden yataklarına sahiptir. Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak boksit zenginleştirme ve  boksitten alumina ve aluminyum elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini hem de ürün kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Tüm değer zincirine yayılan faaliyetlerinde çevreye, hizmet sunduğu müşteri ve topluluklara,  tedarikçilerine duyarlı yaklaşımı ile sürdürülebilir bir geleceği kurumsal sorumlulukları altında birleştirmektedir.