Çevre Politikası

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri ve etkileri azaltmayı hedefleriz. ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Standardı çalışmalarımıza rehberlik etmektedir.

Çevre Politikası kapsamında,
 - Sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirilen uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı,

- Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi,
 
- Tüm faaliyetlerimizde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı,

- Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikamızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı,

- Çevre performansını hedefler üzerinden ölçmeyi ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi,

- İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak üzere enerji verimliliğini artırmayı, sera gazı salımlarının seviyesini en aza indirmeyi ve diğer hava salımlarını da azaltmayı,

- Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve sürdürülebilirlik performansının iyileşmesine dayalı tüm ürün tasarımlarını desteklemeyi,

- Atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı,

- Su tüketimini azaltmayı, atık suların seviyesini en aza indirmeyi ve atık suların kalitesini iyileştirmeyi,

- Faaliyet bölgelerimizde biyoçeşitliliği korumayı,

- Çalışanlar ve tedarikçilere çevre bilincinin artırılması için eğitimler vermeyi,

- Tüm faaliyetlerimizin planlanması ve uygulanması süreçlerinde, çevreyle uyumlu yönetim sistemlerini sürekli izleyerek, ilgili taraf ve kuruluşları da denetlemeyi ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın bilgisine açık tutmayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikalarımızdan sorumlu Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesi’nde  Şirketimiz’i temsilen 1 üye görev yapmaktadır. Komite ve çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.