İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. olarak kaliteli ve güvenilir bir marka olma konusunda yürüttüğümüz çalışmalar ışığında, topluma, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve güvenliğinde riskleri en aza indirgemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda,
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı temel prensip olarak kabul ederiz,

- Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,

- İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için riskleri belirler ve azaltacak önlemleri alırız,

-Çalışanlarımız, tedarikçiler ve paydaşlarımızda güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışır, İSG uygulamalarımızı ve politikamızı paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine açık tutarız,

- Ayrıca, İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği; risk değerlendirme analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma konularında yükümlülükleri yerine getirmeyi,

-Tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ilkesiyle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı günün koşulları ve gelişmelere göre gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamayı,

- Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefimizle çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuaata uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.