Boksit

Boksit sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımıdır.

Boksit cevheri homojen bir kimyasal bileşime ve kristal yapıya sahip mineral olmayıp, bu minerallerin heterojen bir karışımı şeklindedir.  Boksit, diyasporit (Al2O3.H2O), böhmit [AlO(OH)], gibsit (hidrarjilit)Al2O3.3H2O ve Korund (Al2O3) olmak üzere 4 farklı kimyasal minerallerin karışımından oluşmaktadır. Boksit, genel olarak Demir Oksit (Fe2O3) ,Silisyum Oksit (SiO2) ve Titanyum Oksit (TiO2) içermektedir. Dünyadaki metal alüminyum üretiminin % 90'ı bu Boksit cevherinden temin edilmektedir.

Boksit açık renkli toprağımsı görünümlüdür. Ancak, demir içeriği nedeniyle rengi, genellikle kırmızımsı-kahverengi tonlardadır.  Alüminyum üretilebilen tek mineral grubudur.

Alüminyum (Al) atom numarası 13, yoğunluğu 2,70 gr/cm³ olan gümüş renkli hafif bir metaldir. Yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan element olan alüminyum doğada saf olarak bulunmaz, oksit ve silikat bileşikler halinde bulunur. Yeryüzü anakayaçının % 8’ini oluşturmaktadır.

Hafif metal sınıfından olan alüminyum yüksek elektrik ve ısı iletkenliği olan, hafif ve yumuşak, kolay işlenebilir, korozyona dayanıklı, soğuk ve sıcak şekillenebilme gibi özellikleri nedeniyle endüstride kullanım alanı çok geniş olan bir elementtir.

Alüminyum olağanüstü iletken metaldir ve bakırdan çok daha hafiftir. Genel olarak dört birim boksit'ten iki birim alümina'ya, bir birim alüminyum üretilir.

Alüminyum eldesi 2 aşamada gerçekleşmektedir. Bayer Prosesi ile öncelikle ince öğütülmüş boksit cevheri bünyesindeki Alüminyum'u Sodyum Alüminat'a dönüştürecek şekilde reaksiyona sokulur, daha sonra alüminyum hidrokistin (Hidrat) ekstraksiyonu ile yüksek ısıda kalsine edilerek Alüminyum Oksite (Alümina) dönüştürülür. Alümina’dan elektroliz yöntemi ile Alüminyum elde edilir.

Yeni teknolojiler ile 1 ton alüminyum eldesi için 13.000 Kws/t enerji ihtiyacı gerekmektedir. Boksit cevherinden Alüminyuma dönüşüm prosesinin en önemli maliyeti %40 ile enerji ihtiyacıdır.